Специалност „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“

СПЕЦИАЛНОСТ „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ – след 7 клас Характеристики: Разширено изучаване на английски език Срок на обучение: 5 години III-та  степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер” Реализация:  – Дизайнери на свободна практика в сферата на интериора, архитектурата, графичния дизайн и… Прочети повече

Специалност „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“

СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ – след 7 клас Характеристики: Разширено изучаване на английски език Срок на обучение: 5 години III-та  степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер” Реализация:  – Графични дизайнери, илюстратори, визуални артисти, които работят в сферата на визуалната… Прочети повече

Специалност „ГЕОДЕЗИЯ“

СПЕЦИАЛНОСТ „ГЕОДЕЗИЯ“ – след 7 клас Характеристики: Разширено изучаване на английски език Срок на обучение: 5 години III-та  степен на професионална квалификация по професията „Геодезист” От тук може да се изтели: Учебен план на специалността   Реализация:  – като технически ръководители… Прочети повече

Специалност „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“

СПЕЦИАЛНОСТ „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“ – след 7 клас Характеристики: 1 паралелка с разширено изучаване на английски език Срок на обучение – 5 години.ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията „Системен програмист“. Обучението по практика се провежда в реални производствени условия. От тук може да… Прочети повече

Специалност „СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“

СПЕЦИАЛНОСТ „СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА“ – след 7 клас Характеристики: 1 паралелка с разширено изучаване на английски език Срок на обучение – 5 години. ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията „Строителен техник“. От тук може да се изтегли: Учебен план на… Прочети повече

Специалност „МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО“

СПЕЦИАЛНОСТ „МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО“ – след 7 клас Характеристики: 1 паралелка с разширено изучаване на английски език. Срок на обучение – 5 години. ІІІ та степен на професионална квалификация по професията „Техник – технолог в дървообработването“ От тук може да се… Прочети повече

Специалност „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“

СПЕЦИАЛНОСТ „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ – след 7 клас Характеристики: 1 паралелка с разширено изучаване на английски език Срок на обучение: 5 години III-та  степен на професионална квалификация по професията „Брокер” От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността Реализация:-управител на… Прочети повече

Специалност „ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“

СПЕЦИАЛНОСТ „ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ – след 7 клас Характеристики: Срок на обучение – 5 години. ІІІ та степен на професионална квалификация по професията „Техник – озеленител“ От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността Реализация: – като специалисти… Прочети повече

Специалност „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО“

СПЕЦИАЛНОСТ „ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО“ – след 7 клас Характеристики: Срок на обучение – 5 години. ІІІ та степен на професионална квалификация по професията „Техник лесовъд, горски стражар /полицай/“. От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността Реализация: –… Прочети повече