СПЕЦИАЛНОСТ „СИСТЕМНО ПРОГРАМИРАНЕ“ – след 7 клас

Характеристики:

1 паралелка с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение – 5 години.
ІІІ-та степен на професионална квалификация по професията „Системен програмист“.

Обучението по практика се провежда в реални производствени условия.

От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността 

Реализация:  У нас и в чужбина като софтуерни специалисти във всички области на компютърната и софтуерна промишленост.

Професионални компетенции:
–  контрол и управление на основните ресурси на компютърната система, периферни устройства и мрежова среда;
–  инсталиране, конфигуриране и администрация на необходимия системен и приложен софтуер;
–  създаване на програмни продукти, като се използват процедурни и обектно ориентирани езици за програмиране;
–  създаване и поддръжка на бази от данни и приложения за тях;
–  създаване на web приложения.

За добрата професионална подготовка на учениците от специалност „Системно програмиране” в гимназията ни са оборудвани 5 компютърни кабинета, кабинет по компютърни мрежи и хардуерна лаборатория. В кабинетите са създадени всички удобства за съвременно интерактивно обучение – лаптопи, принтери, скенери, достъп до интернет, мултимедиен проектор или телевизионен екран др.

Балообразуващи оценки:  2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и първи чужд език от Свидетелството за основно образование.