СПЕЦИАЛНОСТ „ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН“ – след 7 клас

Характеристики:

Разширено изучаване на английски език

Срок на обучение: 5 години

III-та  степен на професионална квалификация по професията „Графичен дизайнер”

Реализация: 

– Графични дизайнери, илюстратори, визуални артисти, които работят в сферата на визуалната комуникация и рекламата, специалисти по предпечатна подготовка в печатната индустрия и др.;
– Графичен дизайнер на свободна практика или като част от творчески и професионални колективи – издателска дейност, дигитална реклама, уеб дизайн, креативен маркетинг, анимация и др.

Учениците придобиват технически и естетически познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Умеят да създават дигитално съдържание, използвайки съвременни технологии за изобразяване (Adobe creative cloud).

Материална база:
Съвременни и модерни компютърни кабинети с всички удобства за интерактивно обучение – лаптопи, принтери, скенери, достъп до интернет, голям телевизионен екран др.

Балообразуващи оценки:
2 x резултата от НВО по математика + 2 x резултата от НВО по БЕЛ + оценките по математика и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование.