ПГДС „Цар Иван Асен II“ участва в кампанията за популяризиране на националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето. Уверени сме, че достигането на информацията до максимален брой хора ще е в полза на обществото.

Чрез линията децата и възрастните, които са загрижени за тях, могат да бъдат изслушани, консултирани и подкрепени от доказани професионалисти психолози, анонимно и безплатно, 24 часа на ден във всеки ден от седмицата. Консултирането се извършва от служители на Агенцията за социално подпомагане (ACП). Линията е и най-бързата възможност за подаване на сигнал за дете в риск. Има добре изградена връзка с Националната система 112, отделите „Закрила на детето“ в цялата страна, РУ на MBP, PУO към МОН и др.