Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

Задължителният държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация, сесия май-юни 2024 г. ще се проведе при следната организация (като дати и места за провеждане за различните специалности):

Държавен зрелостен изпит 2023-2024

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2023-2024 година I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: Сесия май-юни Български език и литература – 17 май 2024 г., начало 8:30 ч. Втори държавен зрелостен… Прочети повече

Национално външно оценяване 2023-2024

Национално външно оценяване (НВО) Със Заповед No РД09-2050/ 28.08.2023 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО)… Прочети повече

Задължителен държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация – септемврийска сесия

Задължителният държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация,сесия август-септември 2023 г. ще се проведе при следната организация (като дни и места за провеждане):

Задължителен държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация

Задължителният държавен изпит за придобиване на степен на професионална квалификация,сесия май-юни 2023 г. ще се проведе при следната организация (като дни и места за провеждане):

Държавни изпити по професията 2022-2023 г.

На база заповед No РД 09-4060 / 30.08.2022 г. на министъра на образованието Директорът на ПГДС определи дати за провеждане на държавните изпити по професията, както и срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на… Прочети повече

Държавни изпити по професията 2020-2021

Държавни изпити по професията (ДКИ) Със Заповед No РД 09-2133/ 28.08.2020 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на държавните изпити по професията, както и срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията… Прочети повече