Държавен зрелостен изпит 2021-2022

Информация за организирането и провеждането на държавните зрелостни изпити за учебната 2021-2022 година I. Дати за провеждане на държавните зрелостни изпити, както следва: Сесия май-юни Български език и литература – 18 май 2022 г., начало 8:30 ч. Втори държавен зрелостен… Прочети повече

Национално външно оценяване 2021-2022

Национално външно оценяване (НВО) Със Заповед No РД09-1805/ 31.08.2021 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания, както и График на дейностите за организацията, провеждането и оценяването на изпитите от националното външно оценяване (НВО)… Прочети повече

Държавни изпити по професията 2021-2022 г.

На база заповед No РД 09-1809/ 31.08.2021 г. на министъра на образованието Директорът на ПГДС определи дати за провеждане на държавните изпити по професията, както и срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията… Прочети повече

Държавни изпити по професията 2020-2021

Държавни изпити по професията (ДКИ) Със Заповед No РД 09-2133/ 28.08.2020 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на държавните изпити по професията, както и срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията… Прочети повече