Националната програма „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“ е разработена в съответствие с приоритетните области на Стратегическата рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021–2030).

С реализирането на заложените в програмата дейности целим максимално удовлетворяване на информационните и културни потребности на нашите ученици,  насърчаване на четенето и грамотността, развиване на критическо мислене и умения за разрешаване на проблеми, осигуряване на свободен и неограничен достъп до знания, мисъл, култура и информация.

През  учебната 2022/2023 година гимназията ни реализира дейност по НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“, Модул „Библиотеките като образователна среда“.

По дейност 1 „Училищните библиотеки като образователна среда“ след проведена анкета за проучване на интересите на учениците библиотечния фонд на гимназията е обогатен  91 нови съвременни заглавия на стойност 1514,96 лв.

Изграден е функционален „кът за четене“, който е превърнат в неформална читателска среда, предполагаща изграждане на трайни навици за четене. Всеки може да се наслади на хубава книга или списание, както и да стане свидетел на случващото се в къта за четене – клубни изяви и други организирани дейности, и спонтанно и непринудено да се включи в тях.  

По дейност 2 „Обществените библиотеки като образователна среда“ са осигурени 40 читателски карти за Регионална библиотека „Христо Смирненски“ – град Хасково.  Реализирани са срещи между представители на библиотеката и училището, планирани са и се провеждат съвместни инициативи.

Информация за проведени инициативи:

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=554199973419409&set=pcb.554203246752415&type=3&theater