Европейски практики за приобщаване и професионален успех

През 2023 година стартира изпълнението на дейностите по проект „Европейски практики за приобщаване и професионален успех“ по програма Еразъм +, Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в областта на професионалното образование и обучение.
Основната цел на проекта е осъществяването на реформи, за повишаване на качеството и приложимостта на предлаганото професионалното образование, за ценностно-ориентирано и продължаващо през целия живот образование, осмислени през дигиталната трансформация, компетентностите, иновациите и устойчивото развитие.
Очакваните резултати от планирата образователна мобилност, кореспондират със Стратегията за развитие на училището:
I. ПОДПОМАГАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ИНСТИТУЦИЯТА НИ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКА МОБИЛНОСТ.
II. ПОВИШАВАНЕ НА ПРИГОДНОСТТА ЗА ЗАЕТОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ ЧРЕЗ ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ И СЪЗДАВАНЕТО НА ЕКОЛОГИЧНИ НАГЛАСИ, ЗНАНИЯ И ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ В ЕВРОПЕЙСКА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА.
III. ИНСТИТУЦИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И ИНТЕРНАЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА ПОВИШАВАНЕ НА ПРИЛОЖИМОСТТА НА ПРЕДЛАГАНОТО ПОО И СЕРТИФИЦИРАНЕ ПО ЕВРОПЕЙСКИ МОДЕЛ.
Бенефициенти на европейската мобилност ще са преподаватели по общообразователна и професионална подготовка и обучаеми от следните специалности: Системно програмиране, Геодезия, Горско и ловно стопанство и парково строителство и озеленяване.