Блог

Официално откриване на учебната година

Тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ ще се проведе на 15.09.2021 г. (сряда) при следната организация: Учениците от VIII клас да бъдат пред паметника на гимназията не по-късно от 08:45 часа, при спазване… Прочети повече

Родителска среща за новоприетите паралелки

На 9.09.2021 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за новоприетите паралелки (8 клас). Дневния ред на срещата включва запознаване с училищната документация, списъка с учебниците, по които ще се осъществява обучението, избор на членове на родителски съвет,… Прочети повече

Покана за заседание на 09.09.2021 г.

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ                                                                      В ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО П О К А Н А ОТ ДИМИТЪР ИВАНОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ПРИ ПГДС „ЦАР ИВАН АСЕН II“ –ХАСКОВО за провеждане на заседание                   УВАЖАЕМИ ДАМИ… Прочети повече

Финансова подкрепа за семействата на деца записани за първи път в осми клас

С цел покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година семействата на ученици записани за първи път в първи или осми осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна финансова помощ от 300 лв.… Прочети повече

Заявление за участие по НП „Отново заедно“

За участие в Национална програма „Отново заедно“ е необходимо да се попълни и подаде в канцеларията на училището заявление по образец. За улеснение публикуваме заявлението, което може да се отпечата и попълни у дома. Крайният срок за подаване на заявленията… Прочети повече

Подкрепа за успех

Успехът е онова нещо, за което всички мечтаят. Всеки разбира думата „успех“ по различен начин. За да си успешен, е необходима мотивация и упорит труд. За успеха на учениците от Царската гимназия допринася и работата по проект BG05M20P001-2.011-0001 „Подкрепа за… Прочети повече

Финалилизиране на проект Европейска мобилност

На 26.06.2021 г., след 20-дневна визита в Лайпциг, се завърна група ученици и учители от ПГДС „Цар Иван Асен II“. Посещението е част от проект „Европейска мобилност – трамплин към бъдещето“ по програма Еразъм +. То бе предшествано от други… Прочети повече