План за възстановяване и устойчивост

Специален ден за ПГДС „Цар Иван Асен II“ е 29.04.2024г. Ден,  който слага началото на нещо уникално не само за училищната общност, а и за региона: символичната първа копка на строителните дейности по проект „Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково, Договор № BG-RRP-1.014-0018-C01, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията е 3 437 252.82 лв.

Центърът за високи постижения в ПГДС „Цар Иван Асен II“ ще осигури интердисциплинарна, комплексна учебна среда за подготовка на кадри. Той ще утвърди училището като техническо и информационно средище, ще предостави възможност за по-голяма практическа приложимост на обучението по професионалните направления. Ще се изгради нова, съвременна и модерна сграда с учебни кабинети, лаборатории по геодезия, по механизация на горското стопанство, за изпитване на строителни материали и лаборатория по вградени управляващи системи. Ще бъде създадено студио по дизайн и CNC работилница. Тук ще бъдат монтирани високотехнологични машини, уреди, апаратури, софтуер. Бъдещият Център за високи постижения ще осигури връзката на професионалното образование в ПГДС „Цар Иван Асен II“ с местната и регионална икономика. Центърът за високи постижения ще формира функционално грамотни, иновативни и отговорни млади хора, мотивирани за развитие в приоритетните икономически сектори в региона.

Днес начинанието бе осветено от отец Златко. Директорът на ПГДС „Цар Иван Асен II“ Маргарита Топалова благодари на Община Хасково за партньорството и подкрепата при реализацията на проекта и на всички приятели на училището.

Гости на събитието бяха г-жа Гинка Райчева – Областен управител, г-жа Мария Вълчева – заместник кмет на община Хасково, г-жа Касабова – Началник на РУО – Хасково, г-жа Василева – Директор на териториално поделение на  Държавно горско стопанство – Хасково, арх. Сарандиев  и  представители на фирмите: ЕН ДЖИ ЕН,  „АБ“ АД, „Форма Про“, „ТиВа – 85“, „Валперс консулт“, „Селект принт“, Геометрик, Чакъров Инженеринг, Теодора Делчева.BG-RRP-1.014 – „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“

На 06.12.2023г. беше сключен договор за финансиране на инвестиция по Националния план за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.014-0018-C01 „Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково“ по процедура „Изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение“ с  Изпълнителна агенция „Програма за образование“. Инвестицията е на стойност  3 437 252.82.

Договор № BG-RRP-1.014-0018-C01
Проект: Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково.
Краен получател: ПГДС „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково
Партньор: Община Хасково
Обща стойност на проекта: 3 437 252.82 лв.
Начало: 06.12.2023 г.
Край: 31.05.2026 г.

По проекта е планирано изграждане на самостоятелна сграда с РЗП 1006,808 кв.м. с и закупуване на оборудване и обзавеждане предназначено за новоизградения Център за високи постижения. Тези дейности целят създаването на модерна и високо-технологична образователна среда,   възможност за обучение на учениците  и оказване на методическа подкрепа  в следните четири професионални направления:

1. Професинално направление: 481 Компютърни науки. Професия: 481020 Системен програмист. Специалност: 4810201 Системно програмиране

2. Професионално направление: 543 Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаса и стъкло. Професия: 543010 Техник-технолог в дървообработването. Специалност: 5430101 Мебелно производство

3. Професионално направление: 582 Строителство. Професия: 582010 Строителен техник. Специалност: 5820101 Строителство и архитектура

4. Професионално направление: 623 Горско стопанство. Професия: 623010 Техник-лесовъд. Специалност: 6230101 Горско и ловно стопанство