Декларация за съгласие за бърз антигенен тест на учениците

С цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при висока заболяемост повече от 250 на 100 000 на ниво община публикуваме декларация за съгласие за бърз антигенен тест на учениците или наличие на валиден… Прочети повече

Образци на документи

За улеснение на тези, които трябва да попълнят и подадат документи в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ предоставяме набор от съответните образци на заявления и декларации: Заявление за получаване на стипендия Заявление за получаване на… Прочети повече

Заявление за участие по НП „Отново заедно“

За участие в Национална програма „Отново заедно“ е необходимо да се попълни и подаде в канцеларията на училището заявление по образец. За улеснение публикуваме заявлението, което може да се отпечата и попълни у дома. Крайният срок за подаване на заявленията… Прочети повече

Заявление за промяна на лицето за контакт с училището

В съгласие с Наредбата за приобщаващо образование, при отсъствие на родителите за повече от един месец от страната, те трябва да посочат лице за контакт при необходимост от страна на училището. В тази връзка за улеснение на родителите публикуваме готова… Прочети повече