График на изпити – ноемврийска сесия 2023 г.

Публикуваме утвърдения от Директора на ПГДС график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма, изпитна редовна сесия Ноември 2023 г., учебна 2023/2024 г.