Свободни места за ученици за учебната 2022/2023 година в ПГДС „Цар Иван Асен II“:

КласСпециалностПрофесияБройДата на обявяванеДата на заемане
8 клас Системно програмиране Системен програмист1 22.03.2023 
9 класГорско и ловно стопанствоТехник-лесовъд108.02.2023Свободно
10 клас  0  
11 класМебелно производствоТехник-технолог в дървообработването115.09.2022Свободно
12 класНедвижими имотиБрокер115.09.2022Свободно

Съгласно чл.106, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците до 10 клас могат да се преместват не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.

Съгласно чл.106, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците:
– в XI клас могат да се преместват по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
– в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.

ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково за учебната 2022/2023 година обявява обучение задочна форма след завършено средно образование в специалностите:

  • „Горско и ловно стопанство“, Професия: Техник-лесовъд
  • „Строителство и архитектура“, Професия: Строителен техник