Свободни места за ученици за учебната 2023/2024 година в ПГДС „Цар Иван Асен II“:

КласСпециалностПрофесияБройДата на обявяванеДата на заемане
8 класГеодезияГеодезист009.02.202412.02.2024
8 класМебелно производствоТехник-технолог в дървообработването029.11.202311.12.2023
8 класСистемно програмиранеСистемен програмист026.02.202426.03.2024
8 класНедвижими имотиБрокер022.11.202309.02.2024
8 класИнтериорен дизайнДизайнер017.11.202320.11.2023
9 класСтроителство и архитектураСтроителен техник106.12.2023Свободно
9 класМебелно производствоТехник-технолог в дървообработването013.10.202325.10.2023
9 класПарково строителство и озеленяванеТехник-озеленител122.08.2023Свободно
10 класНедвижими имотиБрокер105.03.2024Свободно
10 класГорско и ловно стопанствоТехник-лесовъд108.02.2023Свободно
10 класМебелно производствоТехник-технолог в дървообработването127.04.2023Свободно
10 класПарково строителство и озеленяванеТехник-озеленител116.02.2024Свободно
11 клас – –0 – –
12 класМебелно производствоТехник-технолог в дървообработването115.09.2022Свободно

Съгласно чл.106, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците до 10 клас могат да се преместват не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок.

Съгласно чл.106, ал.1 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, учениците:
– в XI клас могат да се преместват по същата специалност от професия – през цялата учебна година, но когато преместването е в учебно време, не по-късно от 30 учебни дни преди края на всеки учебен срок;
– в XII клас – не по-късно от 30 учебни дни преди края на първия учебен срок по същия профил при условие, че задължителните профилиращи предмети са еднакви или по същата специалност от професия.

ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково за учебната 2022/2023 година обявява обучение задочна форма след завършено средно образование в специалностите:

  • „Горско и ловно стопанство“, Професия: Техник-лесовъд
  • „Строителство и архитектура“, Професия: Строителен техник