СПЕЦИАЛНОСТ „МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО“ – след 7 клас

Характеристики:

1 паралелка с разширено изучаване на английски език.

Срок на обучение – 5 години.

ІІІ та степен на професионална квалификация по професията „Техник – технолог в дървообработването“

От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността

Реализация:
–  Дизайнери на мебели и интериор.
–  Конструктори и технолози в мебелни и дървообработващи фирми.
–  Компютърни проектанти и консултанти в шоурумове за вътрешно обзавеждане.
–  Продължават образованието си в специалности „ Инженерен дизайн” и „Проектиране и производство на вътрешно обзавеждане” в Лесотехнически университет – София.

Развилият се през последните 10 години производствен процес в сферата на дървообработването и мебелното производство на територията на областта обуславя и разкриването на свободни работни места за квалифицирани кадри по проектиране и изработване на изделия от дървесина.

За нуждите на мебелното производство училището предлага модерно обзаведен кабинет по чертане и конструиране, двуетажна работилница с машинно отделение, инструментална и складова част. Разполага с модерни и съвременни машини по дървообработване – щрайхмус, копир-фреза, банциг, канто-слепваща машина, обер-фреза, ренде за тежки операции, виброшлаиф машина, мешина за чепразене на банцигова лента и конвекторни пeщи за сушене на дървен материал. За подобряване на качеството на обучение е обзаведен компютърен  кабинет по проектиране на мебели с нови маси и компютри. Закупена е специална програма   за проектиране и чертане на мебели.

Балообразуващи оценки:  2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование. 

Клип на браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост