Педагогически специалисти

ИмеДлъжностОбразованиеСпециалностПКС
Маргарита ТопаловаДиректорВисше – магистър История и география
 Право
 Управление на средното образование
ПКС II
Маргарита АндоноваЗам. директор  по учебната дейностВисше – магистър История и географияПКС III
инж. Диана ДимитроваЗам. директор  по учебно-производствената дейностВисше – магистър Механична технология на дървесинатаПКС III
Маринела Ангелова Главен учител по български език и литератураВисше – магистър Български и руски език и история
 Детска и юношеска психология
ПКС III
Мариана ТянковаСтарши учител по български език и литератураВисше – магистър Български и немски език
 Германистично езикознание
ПКС III
Мария ПетроваСтарши учител по български език и литератураВисше – магистър Българска филология
 Езикознание
ПКС III
Мария АтанасоваСтарши учител по български език и литератураВисше – магистър Българска филология
 Педагогическо и психологическо консултиране
ПКС III
Янка КоемджиеваГлавен учител по математикаВисше – магистър Математика и информатика
 Организация и управление на образованието
ПКС I
Росица ВисарионоваСтарши учител по математика и физикаВисше – магистър Физика и математикаПКС V
Недялка ДелчеваСтарши учител по математикаВисше – магистър Математика и информатика ПКС III
Елена ДелчеваСтарши учител по физика и астрономияВисше – магистър Физика и математика
 Информатика
ПКС III
инж. Станимир ДаскаловРъководител направление ИКТВисше – магистърИнженерна физика
Информатика и информационни технологии
ПКС III
Ганка МитеваСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Математика и информатика
 Софтуерни технологии
ПКС V
Татяна ГеневаСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Математика и информатика
 Софтуерни технологии
ПКС V
Елена ВълкановаСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър ИнформатикаПКС IV
инж. Елена КиреваСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Електроника ПКС V 
Виолета ИвановаСтарши учител по информатика и ИТВисше – магистър Математика
 Информатика
ПКС IV
Диана КонгаловаСтарши учител по биология и здравно образованиеВисше – магистър Екология и опазване на околната среда Биоразнообразие, екология и консервацияПКС III
Силвия ГригороваСтарши учител по биология и химияВисше – магистър Биология и химияПКС III
Венера ДимитроваСтарши учител по история и цивилизацияВисше – магистър ИсторияПКС IV
Марин ГеговУчител по история и цивилизацияВисше – бакалавър История
Павлина СтефановаСтарши учител по география и икономикаВисше – магистър ГеографияПКС IV
Малина Захариева – МичеваСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Счетоводна отчетност
 Психология;  Комуникативни нарушения
ПКС III
Красимира ГеоргиеваСтарши учител по обща професионална подготовкаВисше – магистър  Българси език и френски език
 Английски език
 Икономика
 ПКС III
Здравка БорисоваСтарши учител по обществени наукиВисше – магистър Философия ПКС IV
Живка МилчеваГлавен учителВисше – магистър Немска филология
 Английски език
ПКС II
Милена НиковаСтарши учител по немски езикВисше  бакалавър Български и немски езикПКС IV
Красимира ДимитроваСтарши учител по английски езикВисше  бакалавър Английски език  и български език             
Недялка ВълкановаСтарши учител по английски езикВисше – магистър Английски език и методика
 Музика и естетика 
ПКС III 
Милена ДавидоваСтарши учител по английски езикВисше – магистър Български език и английски език  
 Английска филология – лингвистика и превод
ПКС ІV 
Антон ПетевСтарши учител по английски езикВисше – магистър Английска филология
 Образователен мениджмънт
 ПКС V
Георги ТодоровСтарши учител по английски езикВисше – магистър Английска филология
 Превод и бизнес комуникация
ПКС V 
Славейка МилковаСтарши учител по английски езикВисше – магистър Български език и немски език
 Английски език
ПКС ІII
Валентина ВанчеваУчител по руски езикВисше – магистър Руска филология
 Английски език и методика
ПКС V 
Иван КолешевСтарши учител по физическо възпитание Висше – магистър Физическо възпитаниеПКС II
Стайко СтоевСтарши учител по физическо възпитание Висше – магистър Физическо възпитаниеПКС II
Росен ТодоровСтарши учител по физическо възпитание Висше – магистър Физическо възпитание
 Консултативна психология
ПКС ІV
Петър БойчиновСтарши учител по физическо възпитание Висше – магистър Физическо възпитаниеПКС ІV
инж. Милен МилковСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Инженер по механична технология на дървесинатаПКС V 
инж. Борислав ПетровСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Мебелно производство
 Стопанско управление и администрация
 Информатика и информационни технологии
ПКС III
инж. Светлана БоримечеваУчител, теоретично обучениеВисше – бакалавър Технология на дървесината 
Тихомир  ЖековСтарши учител, практическо обучениеПолувисше Механична технология на дървесината ПКС ІV
инж. Атанас ФилиповСтарши учител, практическо обучениеВисше – магистър Педагогика на обучението по техника и технология 
инж. Димитрия МаслароваСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Промишлено и гражданско строителствоПКС V
инж. Вера ЧепишеваСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Промишлено и гражданско строителствоПКС V
инж.Златина СтойноваСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Геодезия 
арх. Манол МаноловСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Архитектура
инж. Иван Петков Учител, практическо обучениеВисше – магистър Промишлено и гражданско строителство 
инж. Недрет КасимСтарши учител, теоретично обучениеВисше – магистър Горско стопанство
 Биология и химия
ПКС III
Илияна Локмова Учител, практическо обучениеВисше – бакалавър Агрономство. Лозаро-градинарство
инж. Кръстю КрайновУчител, теоретично обучениеВисше – магистър Строителство на сгради и съоръжения
Красимира ТюмбелеваПсихологВисше – магистър ПсихологияПКС III
Атанас ТодоровСтарши възпитателВисше – магистър Агроном-полевъдПКС ІІ
Павлина МаковаВъзпитателВисше – магистър Електронна техника и микроелектроника
Живко ХристовВъзпитателПрофесионален бакалавър Машиностроене, металообработване и металургия