Мислете умно! Мислете Зелено!

Проектът „Мислете умно! Мислете Зелено!“ дава възможност за изпълнение на  приоритетните направления от Стратегията на училището. Основната цел на проекта е осигуряване на качествена образователна среда, съобразена с традициите  реалности и съответстваща на тази в обединяваща се Европа. С  този проект целим:

  1. Постигане на европейско измерение на организацията на образователния процес в професионалното образование, чрез повишаване квалификацията на персонала.
  2. Повишаване на пригодността за заетост на учениците чрез практическо обучение и създаването на екологични нагласи, знания и умения в европейска образователна среда.
  3. Формиране на ключови компетентности и напречни умения, с акцент върху повишаване на уменията за общуване на чужд език.
  4. Осигурени условия за социално сближаване и приобщаване към общата европейска идентичност.
  5. Институционално развитие и интернационализация в съответствие с принципите на европейско образователно пространство.

По дейностите за изпълнение на проекта са изготвени следните документи:

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧЕНИЦИ

Снимки от проведената информационна среща:

Резултатите след първия етап на подбор на участници в мобилноста за обучаеми са следните:

Еразъм дни в ПГДС „Цар Иван Асен II” – заповядайте на инициативите свързани с проекта „МИСЛЕТЕ УМНО! МИСЛЕТЕ ЗЕЛЕНО!“