СПЕЦИАЛНОСТ „НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ – след 7 клас

Характеристики:

1 паралелка с разширено изучаване на английски език

Срок на обучение: 5 години

III-та  степен на професионална квалификация по професията „Брокер

От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността


Реализация:
-управител на агенция за недвижими имоти;
-посредник- консултант в агенция за недвижими имоти;
-консултант в компании, притежаващи недвижима собственост;
-лицензирани консултантски фирми, проектантски бюра;
-експерт в компании,  инвестиращи в имоти;
-оценител на имоти в банки и застахователни дружества;
-консултант в държавни, общински и съдебни администрации и неправителствени организации;
-възможност за продължаване на образованието в УНСС- София-специалност „Икономика на недвижимата собственост”, както и в УАСГ- Архитектура.

Материална база:
Съвременни кабинети, оборудвани с  компютри, специализиран софтуер,офис техника (мултифункционални устройства, принтери, скенери, факс), мултимедия, интерактивна дъска.

Балообразуващи оценки:
2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и първи чужд език от Свидетелството за основно образование.