От 2018 г. Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“ е обявена за иновативно училище с въвеждането на предмета „Топиари“. Tопиарното изкуство е геометрично декоративно оформяне на дървета и храсти чрез резитби, използвайки за целта шаблон или извършвайки операциите „на ръка“.

„Целият смисъл на образованието е да превръща огледалата в прозорци“ – това е логичният финален извод, до който стигнаха участниците в работната среща по програмата „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“: модул 1- Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища и модул 2 – Мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации между иновативни училища, които не са в списъка на иновативните училища, но са включени в НП, провела се от 9-12 юни 2021г в ПГДС „Цар Иван Асен II“- Хасково. Домакините посрещнаха ученици и учители от Професионална гимназия по електротехника „ А. С. Попов“- град Девин и Професионална гимназия по икономика „Карл Маркс“- град Смолян. Националната програма прави възможна съвместната работа на трите гимназии, които са с различна професионална насоченост. В рамките на работния обмен Царската гимназия представи организацията на професионално обучение. Гостите посетиха учебен час по иновативния предмет Топиари, изучаван в специалност Парково строителство и озеленяване, след което се проведе семинар на тема „Стимулиране на креативното мислене и постиженията на учениците чрез иновации“. Представителите на хасковската и девинската гимназия споделиха, че иновацията им помага да направят професионалното образование привлекателно, както и да подготвят младите хора за активно включване на пазара на труда чрез придобити актуални умения.