СПЕЦИАЛНОСТ „ПАРКОВО СТРОИТЕЛСТВО И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ“ – след 7 клас

Характеристики:

Срок на обучение – 5 години.

ІІІ та степен на професионална квалификация по професията „Техник – озеленител“

От тук може да се изтегли: Учебен план на специалността

Реализация:

като специалисти в областите: проектиране, цялостно озеленяване и поддържане на обекти (парк, градина, вилен парцел, дом, офис, туристически обекти и др.);

технически ръководители в специализирани държавни, общински и частни предприятия по строителство и поддържане на градини, паркове и лесопаркове;

специалисти в декоративни разсадници, открити цветни стопанства, организации за производство на цветен разсад и цветя;

специалисти по аранжиране с цветя, екстериор, интериор, опазване на околната среда и зелените площи.

Възможност за продължаване на образованието в Лесотехнически университет, гр. София и Аграрен университет, гр. Пловдив, специалност „Ландшафтна архитектура“.

Материална база: 

Училището разполага със специализирани кабинети по парково и ландшафтно проектиране, декоративна дендрология, цветарство, парково строителство, оборудвани с мултимедиен проектор.

Учебните и производствени практики се провеждат в специализирани фирми.

Балообразуващи оценки: 2 x резултата от теста по математика + 2 x резултата от теста по БЕЛ + оценките по математика и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование.