СПЕЦИАЛНОСТ „ИНТЕРИОРЕН ДИЗАЙН“ – след 7 клас

Характеристики:

Разширено изучаване на английски език

Срок на обучение: 5 години

III-та  степен на професионална квалификация по професията „Дизайнер”

Реализация: 

– Дизайнери на свободна практика в сферата на интериора, архитектурата, графичния дизайн и рекламата;
– Интериорен дизайнер, декоратор, аранжор в проектантски, рекламни и търговски студиа и фирми;
– Консултантски услуги свързани с интериора, обзавеждането и декорацията;
– Търговия с материали и мебели;
– Проектиране на мебели и обзавеждане в мебелното производство и продажби.

Учениците са подготвени да изработват идейни и технически чертежи, да прилагат различни техники на изобразяване – графични и цветни, да реализират функционални и естетически решения в интериорен проект като прилагат съвременните технологии за изобразяване – Photoshop, Corel Draw, AutoCAD, Sketch Up и др.

Материална база:
Съвременни и модерни компютърни кабинети с всички удобства за интерактивно обучение – достъп до интернет, голям телевизионен екран, принтер, скенер и др.

Балообразуващи оценки:
2 x резултата от НВО по математика + 2 x резултата от НВО по БЕЛ + оценките по математика и изобразително изкуство от Свидетелството за основно образование.