Училище на бъдещето

Образованието трябва да бъде ориентирано към бъдещето и затова нашето желание е да направим гимназията много модерна и отговаряща на един нов, съвременен поглед. Учениците  са нашата главна цел, която ни стимулира да следваме и разработваме иновации, полезни за тяхното развитие. Главната ни задача е да провокираме съзнанието и да събудим амбициите им. Нашите ученици, освен в настоящето ще се реализират и в бъдещето. Те сами осъзнават и усещат, че няма невъзможни неща, че всичко, за което мечтаят може да се реализира, ако вървят по правилния път, който ще ги доведе  до целта и успеха.
В модерни, оборудвани със съвременни технологии, класни стаи, учебни кабинети и работилници учениците бродят из необятния свят на знанието. Те ще имат шанса да се почувстват истински граждани на света, горди от това, че сами проектират и изработват своите идеи.

Модерни класни стаи

Клуб „Кариера“

Общежитие

Двор

Работилница по дървообработване

Виртуална разходка из сградата на гимназията