Земята не принадлежи на нас. Взели сме я назаем, от нашите деца.

През 2018 г. Световната организация за рециклиране (Bureau of International Recycling ) обяви 18-и март за Световен ден на рециклирането за първи път. Тази година денят ще се чества за четвърти път. Целта е да бъдат популяризирани историите на хора, общности и градове, за които намаляването на отпадъците и рециклирането са приоритет.
Ако всеки човек на късче от своята земя би направил всичко възможно, колко красива би била нашата земя?! За да го докажат, учениците от ПГДС „Цар Иван Асен II“ също се включиха с инициативи и  отбелязаха  Световния ден на рециклирането. IXа и IXг клас проведоха онлайн Час на класа #Без отпадъци. Учениците  с голям ентусиазъм и ангажираност дискутираха въпроси, свързани с това, какво може да направи всеки от нас за предотвратяване на последиците от замърсяването, намаляване на отпадъците и тяхното рециклиране. Водени от мисълта на Чехов: „Околната среда – това сме аз и ти“,  изразиха мнение, че за да живеят в по-чиста и красива среда, могат да променят навиците си и да изградят такива за разделно събиране на отпадъците и намаляването им чрез съзнателно и отговорно поведение.

Рециклиращата индустрия спестява над 700 млн. тона емисии на въглероден диоксид всяка година. А с продължаващите глобални унищожения от пожари, наводнения и суши, светът има нужда да намалява въглеродните емисии, за да смекчи последиците от изменението на климата.В тази връзка и като продължение на дискусията учениците демонстрираха забавната страна на рециклирането, като изработиха  интересни предмети от отпадъчни продукти.

Атанас Радичев и Михаил Христов, специалност Системно програмиране, запознаха съучениците си  от XI а клас с проекта PGDSave Water . Идеята за него е пряко свързана с това, колко вода се използва всеки ден в училище и каква е нейната цена. Проектът включва преработване на ВиК инсталацията, така че използваната вода от измиванията на ръцете да се използва повторно в тоалетните казанчета. Атанас и Михаил са убедени, че това, което спестяваме днес, ще бъде полезно утре. Проектът предизвика оживена дискусия в класа за начините, чрез които той да се разпространи сред останалите институции, както и какви други отпадъчни продукти могат да се рециклират, посочвайки причините защо е важно рециклирането: спестява енергия, намалява сметищата, защитава дивата природа, има ползи за икономиката и помага за справянето с климатичните проблеми.
 
ПГДС „Цар Иван Асен II“- Хасково закупи  дробилка за клони като част от изграждането и експлоатацията на система за компостиране и  рециклиране на растителните отпадъци от поддръжката на двора на гимназията. Във връзка с това ученици от специалност Горско и ловно стопанство и Парково строителство и озеленяване, под ръководството на класния си ръководител – инж. Недрет Касим, изготвиха презентация Първа стъпка в рециклирането.

Всички участници в инициативите се обединиха около идеята, че боклукът трябва грамотно да се използва, а по-добре да се преработва, давайки на вече използваните суровини втори живот, и напомниха,че природата може без човека, но човекът не може без природата.