Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката развиват ключови компетентности и умения, изключително необходими на учениците в съвременното общество. В условията на COVID провеждането им е трудно, но въпреки това нашите ученици с желание участват и показват добри резултати. Гордеем се с постижението на Яница Христозова от 9 клас, специалност Парково строителство и озеленяване. Тя взе участие в Областния кръг на олимпиадата по английски език и записа един от най-високите резултати за областта – 89 точки, само на една точка от класиране за Националния кръг. В ситуация на онлайн обучение учениците имат още по-голяма необходимост от интелектуални изяви. Надяваме се резултатът на Яница и нейната преподавателка по АЕ – г-жа Живка Милчева да мотивира повече ученици за участия в олимпиади и да покажат таланта и познанията си, защото само в конкурентна среда могат да придобият опит като състезатели и увереност във възможностите си. Яница Христозова и Живка Милчева ще продължат съвместната си работа, обединени от общата цел – отлично представяне в предстоящите изяви.