Младежите от ПГДС „Цар Иван Асен II“ и ЕГ „Проф. д-р Асен Златаров“ продължават да обменят опит и идеи.
На поредната среща, реализирана между Ученическите съвети, гимназистите демонстрираха активна гражданска позиция и желание за подобряване на ученическия живот.
Обсъдено бе и планирането на съвместна инициатива по случай 9 май – Ден на ученическото самоуправление.