Ръководството на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ – Хасково Ви уведомява, че от 08.11.21 г. учебните занятия ще се провеждат чрез обучение от разстояние в електронна среда /ОРЕС/ за всички ученици  от 8 до 12 клас. Начало на учебните занятия – 08:00 часа с продължителност 40 минути. Присъствените учебни занятия се преустановяват на основание т. 18 от Заповед № РД-01-890 / 03.11.2021 г. на Министъра на здравеопазването и писмо № 11-01-10 #1 / 05.11.2021 г. на РЗИ Хасково

Графикът на часовете е съгласно организацията на учебното време като обучението в ОРЕС ще се осъществява в платформата Майкрософт Тиймс.