Във връзка с т. 4 от Заповед №РД09-3596 от 20.10.21г. на МОН и писмо на РЗИ от 29.11.21г. (петък) до 11.11.21 г. (четвъртък) учебния процес в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ“ – Хасково ще се осъществява по график за обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на ИКТ за 50 % от паралелките както следва:

Oт 29.10.21 г. до 04.11.21 г.
8 a,б,в,г,д;
9 а,б,в,г,д;
11 а,б

От 05.11.21 г. до 11.11.21 г.
10 а,б,в,г,д
11 в,г,д
12 а,б,в,г

Съгласно приложения график и организация на учебното време обучението в ОРЕС ще се осъществява в платформата Майкрософт Тиймс.

От Ръководството