Днес, на 16 ноември, отбелязваме Международния ден на толерантността. През 1996 година, Общото събрание на ООН призовава страните членки, да почитат датата за ден на толерантността, като с дейности да разпространяват идеята за разбирателство между народите. По този повод ученичките от 8г клас Ива Иванова и Мария Павлова изготвиха презентация, която предоставиха на съучениците си от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково. Осмокласничките дават определение за толерантност с три думи: уважение, разбиране, подкрепа. В презентацията си те обясняват, че да си толерантен, означава да приемаш хората такива, каквито са, въпреки различията; да уважаваш другия, независимо какъв е той; да приемеш, че светът не е създаден само за теб. Момичетата са убедени, че толерантността е една от тези универсални ценности, които трябва да практикуваме в ежедневието си. Не случайно Виктор Юго определя толерантността като най-добрата религия. Ива и Мария напомнят да не бъркаме толерантност с лицемерие и привидна любезност и припомнят принципите на толерантността:

  • Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
  • Един за всички, всички за един!
  • Рамките ограничават човешкия дух.
  • Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
  • Не издигай стени!
  • Търпение, доброжелателност, разбиране.
  • Не бъди безразличен!
  • Обичай!
  • Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив!
  • Това е да бъдеш ЧОВЕК!