По повод 100 години от създаването на Български Младежки Червен кръст, в ПГДС „Цар Иван Асен II“ се проведе инициатива за набиране на доброволци сред учениците в гимназията. Имаше много желаещи да се включат в организацията, за да участват в благотворителни акции и да помагат на другите в различни кампании – от 8б, 8д, 9б, 9в, 9д, 10б, 10в, 11а, 11д класове.
Така на 22.10.2021 г. се проведе учредително събрание на Български Младежки Червен кръст (БМЧК) към ПГДС „Цар Иван Асен II“. За име на новосъздадения клуб на БМЧК бе избрано името на гимназията.
На учредителното събитие присъстваха ръководството на училището, областният и заместник-областен координатори на БМЧК – Хасково.
Доброволците избраха и ръководители на клуба. За клубен координатор най-много гласове получи Христо Михайлов (11а клас), а за заместник клубен координатор – Петър Георгиев (10б клас). За клубен протоколчик бе избрана Божидара Ангелова (10б клас), а фотограф на клуба е Виктория Димитрова (9в клас).
На всички доброволци от клуб БМЧК – ПГДС „Цар Иван Асен II“ желаем здраве, инициативност и добротворчество!