Днес учители и ученици от специалност Строителство и архитектура в ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково отбеляза своя професионален празник, който има своите дълбоки корени. Денят на Св. Димитър не е избран случайно. Тогава завършва сезонната работа, към която е спадало и дюлгерството. На днешният ден празнуват архитекти, проектанти, строителни инженери и всички, свързани със строителството и продължители на делото на Колю Фичето.

Единадесетокласници представиха свои презентации, свързани със строителството. В проектите си бъдещите строители са вложили сърце, ентусиазъм и опит, натрупан в часовете по специалността. Учениците с плам налагат виждането си, че строителството и архитектурата са майсторска игра на форми, които се сливат в едно. Приемат бъдещата си професия като изкуство, защото крайният резултат от труда им създава естетическа наслада.

В духа на празника пожелаваме на учителите и учениците да бъдат здрави и дълголетни като сградите, които проектират.