С цел покриване на част от разходите в началото на учебната 2021/2022 година семействата на ученици записани за първи път в първи или осми осми клас на държавно или общинско училище имат право на еднократна финансова помощ от 300 лв. За подробности относно получаването ѝ публикуваме писмо от Държавна агенция „Електронно управление“ до МОН, касаещо споменатата подкрепа: