За учениците в самостоятелна форма на обучение публикуваме графика за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка, поправителна изпитна сесия Септември 2021 г., учебна 2020/2021 г.