За участие в Национална програма „Отново заедно“ е необходимо да се попълни и подаде в канцеларията на училището заявление по образец. За улеснение публикуваме заявлението, което може да се отпечата и попълни у дома. Крайният срок за подаване на заявленията е 23.07.2021 г.