От 23 – 26.06.2021 г. ученици и учители от ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково бяха на работно посещение в ПГЕ „А. С. Попов“ – гр. Девин. То отбеляза заключителната част от поредица от мобилности по НП Иновации в действие. Тя е за популяризиране и мултиплициране на добри практики между иновативни училища. До преди месец Девин беше градче, което свързвахме единствено с минералната вода, а сега вече и с партньорски връзки и професионални отношения. За един участник посещението, освен работно и професионално, се оказа много лично и силно емоционално. Г-жа Илиана Локмова, преподавател по иновативния предмет Топиар, е родом от Девин и възпитаник на ПГЕ „А. С. Попов“.
След топлото и радушно посрещане, домакините представиха дейността на ПГЕ. Нашата група участва в кръгла маса – Иновативни практики – начини за споделяне на опит и обмяна на контакти. В работната среща взеха участие и група ученици и учители от ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Девин. Трите училища споделиха практиките си, трудностите, с които се сблъскват, и успехите си. Много оживено премина дискусията за иновативните елементи в образованието. Всички се обединиха около идеята, че проектно базираното учене е начинът да се отговори както на очакванията на учениците, така и на нуждите на фирмите, с които професионалните гимназии си партнират.
На 24.06.2021 г. се проведе тематичен форум – Професионално образование и иновации, в който освен трите училища, се включиха работодатели, представители на Община Девин и на РУО – Смолян, родители и ученици, завършили основно образование. Участниците изложиха своите гледни точки и отношението си към иновативните подходи. Всички са убедени в ползата им, защото за всички образованието е ценност, която трябва да се съхранява, но и да се развива, да е в крак с времето, с нуждите и интересите на учениците.
На 25.06.2021 г. учениците от ПГДС имаха представителна изява съвместно с домакините. Темата, по която работиха, беше „Нашите мечтани иновации в училище“. Целта беше да мислят креативно, да се ползва дигиталната графика и чрез нея да дадат израз на чувствата, емоциите и настроенията си. Нашите топиари обединиха усилия с представители на девинската гимназия и представиха колаж от снимки с мечтаната иновация – шадраван/фонтан, който да се впише сред изобилието от цветя, храсти и дървета в двора на ПГДС.
Размяната на работни срещи между ПГДС „Цар Иван Асен II“ – Хасково и ПГЕ „А. С. Попов“ – Девин затвърди убеждението ни, че иновативното образование е дълга и трудна работа, която трябва да се изпълнява с доброжелателност, с вдъхновение, чрез наблюдение, с похвала, но най-вече чрез пример. А залозите са големи- бъдещето ни зависи от качеството на образованието на подрастващите днес.