В навечерието на най-българския празник – Денят на духовността и словото, 24. май – в ПГДС „Цар Иван Асен II” бе спазена традицията за номинации на изявени учители и ученици. Предизвикателствата на времето мотивираха още повече амбициозните и смелите. Гимназията ни отново се отличи със завидни постижения не само на регионално, но и на национално ниво. За поредна година трудът, усилията и професионализмът поставиха училището на челна позиция в областта. Заслуга имат преди всичко тези преподаватели и ученици, които достигнаха върховете на завоюваните победи и достойно защитиха името на ПГДС.


За отлични постижения и активно участие в извънкласни и извънучилищни дейности Педагогическият съвет на ПГДС награждава учениците:

  • Габриела Деянова Грамова от 9 Г клас
  • Деляна Андреева Атанасова от 9 Г клас
  • Снежана Иванова Кашева от 10 Г клас
  • Васил Грозданов Грозев от 11 А клас
  • Атанас Радков Радичев от 11 А клас
  • Анелия Петрова Петрова от11 Б клас
  • Емилия Пламенова Цветкова от 11 В клас
  • Росен Бисеров Разцветников от 11 В клас
  • Кирил Костадинов Георгиев от 11 В клас

За постигнати високи резултати в образователния процес и издигане престижа на гимназията с благодарствена грамота са отличени учителите инж. Диана Димитрова, Живка Милчева, Маринела Ангелова и Тихомир Жеков.


Колективът на гимназията поздравява наградените ученици и учители и им желае още по-успешен професионален път!