За провеждането на Държавен изпит за придобиване на професионална квалификация на 4-9 юни 2021 г. е създадена специална организация, с която може да се запознаете от приложения документ: