Публикуваме утвърдения от Директора на ПГДС график за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка на ученици в самостоятелна форма, изпитна редовна сесия Април 2023 г., учебна 2022/2023 г.