За учениците в самостоятелна форма на обучение предоставяме конспектите, по които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка за 2023-2024 учебна година: