Във връзка със заповеди на Министъра на образованието и науката и на Министъра на здравеопазването за удължаване на въведените временни противоепидемични мерки от 12.04 до 30.04.2021 г. се допускат присъствени учебни занятия при спазване на график. Може да се запознаете със него от заповедта на Директора на ПГДС „Цар Иван Асен II“.