Държавни изпити по професията (ДКИ)

Със Заповед No РД 09-2133/ 28.08.2020 г. министъра на образованието определи дати за провеждане на държавните изпити по професията, както и срокове за подаване на заявления за полагане на държавните изпити по теория на професията и специалността за придобиване степен на професионална квалификация.