Организиране и провеждане на образователен процес и работа условията на COVID-19

В извънредната епидемиологична обстановка на организиране и провеждане на образователен процес и работа през учебната 2020/2021 година в условията на COVID-19 в ПГДС „Цар Иван Асен II“ са предприети следните мерки: