Специален ден за ПГДС „Цар Иван Асен II“ е 29.04.2024 г. Ден, който слага началото на нещо уникално не само за училищната общност, а и за региона: символичната първа копка на строителните дейности по проект „Изграждане на Център за високи постижения в Професионална гимназия по дървообработване и строителство „Цар Иван Асен II“, гр. Хасково, Договор № BG-RRP-1.014-0018-C01, финансиран по Националния план за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на инвестицията е 3 437 252.82 лв.

Центърът за високи постижения в ПГДС „Цар Иван Асен II“ ще осигури интердисциплинарна, комплексна учебна среда за подготовка на кадри. Той ще утвърди училището като техническо и информационно средище, ще предостави възможност за по-голяма практическа приложимост на обучението по професионалните направления. Ще се изгради нова, съвременна и модерна сграда с учебни кабинети, лаборатории по геодезия, по механизация на горското стопанство, за изпитване на строителни материали и лаборатория по вградени управляващи системи. Ще бъде създадено студио по дизайн и CNC работилница. Тук ще бъдат монтирани високотехнологични машини, уреди, апаратури, софтуер. Бъдещият Център за високи постижения ще осигури връзката на професионалното образование в ПГДС „Цар Иван Асен II“ с местната и регионална икономика. Центърът за високи постижения ще формира функционално грамотни, иновативни и отговорни млади хора, мотивирани за развитие в приоритетните икономически сектори в региона.

Днес начинанието бе осветено от отец Златко. Директорът на ПГДС „Цар Иван Асен II“ Маргарита Топалова благодари на Община Хасково за партньорството и подкрепата при реализацията на проекта и на всички приятели на училището.

Гости на събитието бяха г-жа Гинка Райчева – Областен управител, г-жа Мария Вълчева – заместник кмет на община Хасково, г-жа Касабова – Началник на РУО – Хасково, г-жа Василева – Директор на териториално поделение на  Държавно горско стопанство – Хасково, арх. Сарандиев  и  представители на фирмите: ЕН ДЖИ ЕН,  „АБ“ АД, „Форма Про“, „ТиВа – 85“, „Валперс консулт“, „Селект принт“, Геометрик, Чакъров Инженеринг, Теодора Делчева.