Нашите ученици Арам Дерандонян и Иван Дачев направиха впечатление с разработеното от тях приложение Електронен базар Scholarly и на Третата национална конференция за ученици, студенти и докторанти „Информационни технологии и автоматика“, провела се на 23-25 април 2024 г. в гр. София. За отличното си представяне те получиха грамоти, предметни награди и сертификати за прием в Химикотехнологичен и металургичен университет (ХТМУ) в София. Техния труд ще бъде публикуван и в Сборник с доклади от конференцията (ISSN on-line: 2815-3383).