По покана на Аграрен университет – гр. Пловдив ученици от специалностите „Парково строителство и озеленяване“ и „Горско и ловно стопанство“  посетиха учебното заведение и се запознаха с възможностите за обучение, предлаганите специалности и материалната база. Изнесеното обучение на бъдещите специалисти продължи с посещение на  изложението Агра 2024, където  се запознаха с новостите при земеделската техника, производството на семена и посадъчен материал. Групата посети и градински център „Флора Дизайн“ – гр. Пловдив, показани им бяха видовете растения, начина им на производство и приложението им в разнообразни цветни композиции.