За информация на учениците или на техните родители публикуваме утвърдените графици за първи учебен срок на 2023-2024 учебна година: