С цел осигуряване на възможно най-безопасна среда при възстановяване на присъственото обучение в училище при висока заболяемост повече от 250 на 100 000 на ниво община публикуваме декларация за съгласие за бърз антигенен тест на учениците или наличие на валиден документ за преболедуване, ваксиниране или наличие на антитела.