От 24.11.2021 г. се преминава към образователен процес на ротация на 50 % от паралелките!

От 24.11.2021 г. до 30.11.2021 г. присъствено обучение ще се провежда със следните паралелки:

8а, 8б, 8в, 8г и 8д

9а, 9б, 9в, 9г и 9 д

11а и 11б класове,

останалите са в ОРЕС.

Следващата седмица от 01.12.2021 г. до 07.12.2021 г. присъствено в училище ще се обучават:

10а, 10б, 10в, 10г, 10 д

11в, 11г, 11д

12а, 12б, 12в, 12г,

а останалите паралелки са в ОРЕС.