За учениците в самостоятелна форма на обучение предоставяме конспектите, по които ще се явяват на изпити за определяне на годишна оценка за 2021-2022 учебна година: