Уважаеми родители,

във връзка с писмо №9105-361/13.10.2021г. на г-жа Мария Гайдарова – зам. министър на образованието и науката, Ви информираме, че:

С оглед осигуряване на присъствено обучение за учениците и във връзка с необходимостта от предприемане на ефективни мерки в борбата с разпространението на COVID-19 в училище и с цел информираност на родителите публикуваме списък с тестове за носителство на SARS-Cov-2, причиняващ заболяването COVID-19. Списъкът е предоставен от Изпълнителна агенция по лекарствата и съдържа наименования на тестовете, налични на територията на Република България и подходящи за използване в немедицинска среда.  При получаване на съгласие от поне 90 % от родителите (съгласно Насоките за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата през учебната 2021-2022 г.)  гимназията може да организира тестването на учениците с предпочитания тест. Вземането на проба, нейната обработка и последващо отчитане на резултата може да се извършат от медицинското лице в гимназията.

След запознаване с предоставената информация и вземане на информирано решение относно тестването на вашите деца, попълнете анкетата на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9_NXEEDm1KiXfulrLzyJEDMZtBXE8J8HGrkTQHkcBsu07Cw/viewform?usp=sf_link