Предлагаме на всички желаещи да се запознаят с училищната документация за 2021-2022 учебна година, приета на педагогически съвет и утвърдена от Директора на гимназията.

Училищни учебни планове по специалности: Геодезия, Горско и ловно стопанство, Мебелно производство, Недвижими имоти, Парково строителство и озеленяване, Строителство и архитектура, Системно програмиране

Седмично разписание на часовете