Тържественото откриване на новата 2021/2022 учебна година в ПГДС „Цар Иван Асен II“ ще се проведе на 15.09.2021 г. (сряда) при следната организация:

  • Учениците от VIII клас да бъдат пред паметника на гимназията не по-късно от 08:45 часа, при спазване на изискванията за противоепидемичната обстановка /придружаващите родители да бъдат в обособените зони за родители/.
  • Учениците от IX, X, XI и XII клас трябва да се явят в училище в 10:00 часа в определените класни стаи:

IX а – 202               X а – 203        XI а – 204               XII а – 201

IX б – 502               X б – 501        XI б – 506               XII б – 205

IX в – 604               X в – 601        XI в – 602               XII в – 606

IX г – 408               X г – 406        XI г – 401               XII г – 407

IX д – 505               X д – 504        XI д – 105               XII г – 407

От Ръководството!