На 9.09.2021 г. от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за новоприетите паралелки (8 клас). Дневния ред на срещата включва запознаване с училищната документация, списъка с учебниците, по които ще се осъществява обучението, избор на членове на родителски съвет, както и запознаване с правилата и мерките за безопасност в условия на пандемия.

Срещата ще се проведе на открито, в двора на гимназията, само ако времето не е благоприятно ще бъде в класните стаи.